Husholdningsrenovasjon og innsamling

Det er kildesortering for alle faste husholdninger i GLØR, og den enkelte husstand plikter å kildesortere i henhold til de sorteringsordninger som er etablert.

Sammen om miljøet!

Renovasjonsordningen er sammensatt av en henteordning hvor GLØR henter avfallet i beholdere hjemme hos deg, eller vi henter avfallet som er levert til fellespunktet dersom din husholdning hører til en ordning med felles renovasjonsløsning. 

Dette henter GLØR:

  • Matavfall - hentes 2. hver uke
  • Papp/ papir/ drikkekartong hentes hver 4 uke
  • Plastemballasje (plastpiloter) hentes hver 4. uke sammen med papp/ papir
  • Restavfall - hentes hver 4. uke
  • Hermetikk og glassemballasje hentes hver 10. uke

For de med egne beholdere kjører vi med renovasjonsbiler med to kammer (eller"mager"). Bilen kommer 2. hver uke. Annen hver gang henter vi matavfall og papp/papir/drikkekarong/plast  og annen hver gang matavfall og restavfall. Se tømmeplan i menyen for å finne ut når vi tømmer hos deg. 

Dette avfallet må du selv levere:

  • Elektrisk og elektronisk avfall - til GLØRs gejenvinningsstasjoner eller hos forhandlere
  • Farlig avfall - avfall som kan gjøre forårsake skader på dyr, menneske eller miljø som kjemikalier, løsemidler, maling, lim lakk, produkter med PCB, asbest mm
  • Grovavfall og større mengder ryddeavfall - levers til en bruktbutikk, gjenbruksbutikk eller gjenviningsstasjon
  • Hageavfall
  • Se under menypunktet Gjenvinningsstasjoner for mer informasjon om det du må levere.

Husholdningen i GLØR kan velge mellom ulike typer renovasjonsabonnement. Tilgjengelig volum for restavfall er grunnlaget for størrelsen på abonnementet. I tillegg kan du også kjøpe større volum for papp/ papir eller matavfall. For borettslag, huseierlag og lignende med fellesløsninger, kan også gebyret tilpasses ut fra behov for volum på restavfall.

Alle som hører til et fellespunkt må ha samme størrelse på abonnementet.

 

Fant du det du lette etter?