Opplever du til stadighet at restavfallsbeholderen blir for full slik at lokket ikke kan holdes helt lukket? Da kan det være greit å ta kontakt med oss - slik at vi sammen kan finne ut av en varig løsning for deg. 

Alle opplever vi innimellom at det er mere avfall enn normalt - ved rydding, selskaper eller lignende. I de fleste dagligvarebutikker kan du kjøpe Ekstrasekken - som  kan fylles med restavfall og setter ut ved siden av restavfallsbeholderen ved tømming. 

Har du større mengder kan du selv frakte til gjenvinningsstasjonen, kjøpe en LettVEKK-sekk  - eller leie en container.