Gebyrregulativet

Følgende gebyrer er vedtatt av kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer for 2017

Renovasjonsgebyr 2017
Pris pr år inkl. mva.
For de med egne beholdere
Restavfall liten 140 l (inkl. 140 l papir og 140 l mat)
2185,-
Restavfall middels 240 l (inkl. 140 papir og 140 l mat)
2865,-
Restavfall stor 360 l(inkl 140 l papir og 140 l mat)
4545,-
For de som deler løsninger med naboene
Restavfall sambruk 360 l (inkl 140 l papir og 140 l mat)
2455,-
Negravd/ containere fellesløsning liten *
2185,-
Negravd/ containere fellesløsning middels*
2865,-
Negravd/ containere fellesløsning stor ***
4545,-
Renovasjonsløsninger for hytte / fritidsboliger
Fritid kategori 1
830,-
Fritid kategori 2
2185,-
Ekstratjenester / Annet
Restavfall levert på gjenvinningsstasjonen pr. kilo 
2,97
Henting 3 - 10 meter jmf. pkt. 6 vedlegg 2 i forskrift for kommunal renovasjon
495,-
Henting 10 - 30 meter jmf. pkt. 6 vedlegg 2 i forskrift for kommunal renoavsjon. Foruts at bil kan kjøre inntil
825,-
Større beholder for papp og papir, + 100 liter til 240 liter
270,-
Større beholder for papp og papir + 220 liter til 360 liter
470,-
Større beholder for matavfall + 100 liter til 240 liter 
270,-
Ekstrasekk 100 liter restavfall
80,-
Ekstratømming beholdere pr. 5 beholdere
450,-
Ekstratømming pr stk nedgravd/ container
700,-
Levering restavfall gjenvinningsstasjoner
2970,-
Etableringsgebyr *** beholdere/ fellesløsning
2090,-

*** se forklaring til prislisten

Husholdninger / fritidsboliger som betaler renovasjonsavgift til GLØR leverer sortert avfall gratis på gjenvinningsstasjonene. Avfallet må da kjøres inn med personbil og evt. tilhenger. Dersom en privatperson leier container eller et firma til å levere avfall for seg, er det å betrakte som næringsavfall i følge forurensningsloven.

Det eneste man som husholdningskundecbetaler for ved levering er restavfall (kr. 2,97 pr kg og bildekk på felg kr. 75,- / stk.
Priser på jord. 

 

Fant du det du lette etter?