Så bare rolig - dere trenger ikke å utvide avfallsskuret med en gang - en rosa og lyseblå beholder for bleier er ikke på trappene.  Men noen endringer blir det - og en av dem er at småbarnsbleiene som før har vært sortert som matavfall, nå skal over i restavfallsbeholderen. 

Synes du det blir liten plass i restavfallsbeholderen din? Som regel er det mange ting som kan sorteres ut og kastes på andre måter! Plukkanalysen vi gjennomførte for halvannet år siden røpet at det aller meste i restavfallsbeholderen faktisk kunne ha vært kastet på andre måter. 

Sorterer du allerede ut alt som kan gjenvinnes og allikevel får dårlig plass, kan du kontakte oss for et større abonnement