I skrivende stund er det svært mange veier som ikke er brøytet. 

En del av dette hentes inn i løpet av fredag, men det vil også bli satt inn en ekstra bil mandag 15. mars.  

Beholdere og brønner  langs private veger som ikke er brøytet vil ikke bli tømt. 
 


Ekstrasekken  kan være til god hjelp dersom du får mere restavfall en periode enn det er plass til i beholderen din