I år skal vi avvikle dugnaden tirsdag den 19. oktober 

  • Dugnaden starter kl. 16:00
  • Deltakere må ha fylt 12 år og det må følge med ansvarlige voksne
  • Interesserte bes melde sin interesse senest fredag 1. oktober kl. 12:00 på e-post til ulf.nielsen@glor.no

Jobben tildeles ved loddtrekning ved flere interesserte 
For mer informasjon kontakt Ulf Nielsen på tlf. 938 93 962  eller på ovennenevne e-post