Fra 1. juli innfører vi regel om bruk av gjennomsiktige sekker ved levering av restavfall eller plast på gjenvinningsstasjonene. Årsaken til det er at vi vet det havner mye farlig avfall og gjenstander som bør gjenvinnes i restavfallet. For lettere å kunne hjelpe deg med å sortere riktig, innfører vi nå at alt avfall skal leveres synlig.

I restavfallsbeholderen og ekstrasekken hjemme vil det ikke bli noen endringer - fortsett å bruke bæreposene til å pakke inn restavfallet hjemme som før! Men kanskje den kan slankes litt?