Grønt Punkt Norge AS politianmelder ledelsen i bedriften Swerec AB
1/3 av plast fra norske forbrukere har gått til Swerec.

I avtalen med sorteringsanleggene settes det krav til at 80% av plastemballasjen skal gå tilmaterialgjenvinning. Swerec har rapportert høy grad av utsortering til materialgjenvinning mens realiteten er at de har sendt mindre attraktive kvaliteter til energiutnytting. Om lag 35% har gått til materialgjenvinning.
 

GRØNT PUNKT SIER: Grønt Punkt oppdaget dette og tok affære. Plastemballasje som kunne vært materialgjenvunnet skal ikke brennes. Vi  aksepterer ikke at våre samarbeidspartnere gjør dette. Swerec har bevisst lurt oss både økonomisk og mht. hva vi har oppnådd av materialgjenvinning.

Vi avslutter samarbeidet med Swerec, politianmelder ledelsen og krever alle kostnader knyttet til sorteringen de siste to år tilbakebetalt.
 

Les mer på GRØNT PUNKT sine nettsider