• Våre renovatører skal IKKE berøre noen typer avfall, kun avfallsbeholdere.  Lokket på samtlige avfallsbeholdere skal alltid være helt lukket. Har du for liten beholder må du selv sørge for å bytte til et større abonnement ved å kontakte oss.
   
 • Sørg alltid for god renhold av beholderne. I forbindelse med det pågående utbruddet ber vi dere også vaske lokk og håndtak før og etter tømming.
   
 • Ta deg en god håndvask før- og etter at du har vært ute med avfallet eller har satt fram beholderne 
   
 • Borettslag og sameier som har avfallsbrønner bes også rengjøre berøringspunkter på disse.
   
 • Pakk rest-, plast- og matavfall godt inn i poser med dobbel knute