Disse beholderne vil da ikke bli tømt før neste ordinære tømmedag for gjeldende avfallstype,  i henhold til Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer.

I tillegg fryser det på utover natten  - med fare for at beholderne fryser fast i underlaget. Husk å løsne beholderne før tømming. 

https://www.glor.no/tjenester/husholdningsrenovasjon/