GLØR presiserer at det ikke er noen endringer fra tidligere

Det som gjelder er

  • Kun abonnenter i GLØR kan levere gratis på GLØRs gjenvinningsstasjoner i henhold til de regler som gjelder, man betaler for restavfall og dekk på felg. 
     
  • Alle andre kunder er velkomne, men de må da kjøre inn og ut over vekta som næringsdrivende. Dette gjelder enten det er privatpersoner fra områder utenom GLØR, eller næringsdrivende som leverer næringsavfall. De må også forholde seg til de åpningstider som gjelder for næringsdrivende
     
  • GLØR tar stikkprøver på besøkende på at de er abonnenter, og dersom det avdekkes at de ikke er det blir de bedt om å kjøre over vekta for å betale for seg.

Beboere i Nordre Ringsaker er abonnenter i Sirkula og må henvende seg dit dersom de ikke er tilfreds med løsningene i sin kommune. 

Klikk her for  reglene på GLØRs gjenvinningsstasjoner