Vi kan berolige med at det ikke er noen endringer i regelverket siden 2017, og renovasjonsordningen fortsetter som før. Vi har imidlertid enkelte punkter og veger som av våre renovatører er definert med spesielt høy risiko for ulykker ved utførelse av renovasjon, enten fordi det er smalt, uoversiktlig eller bratt. På disse stedene  jobber vi med å finne nye løsninger, i samarbeid med kommunen og abonnenter.

Dette er ett ledd i vårt arbeid med HMS overfor myke trafikanter, så vel som våre egne ansatte. På de plasser dette gjelder vil vi ta kontakt for å sammen kunne finne løsninger framover.