Av den grunn ønsker nå ikke de som tar imot plast fra oss at isopor og vednett legges i plastpilotsekkene. Dermed må disse produktene altså legges i restavfallet.

Har du store mengder isopor etter innkjøp av større gjenstander for eksempel, kan dette fortsatt leveres gratis på gjenvinningsstasjonene!