Kapselen består som regel av plast eller aluminium  og er full av kaffegrut og noe vann. For å kunne gjenvinnes må disse bestanddelene skilles hver for seg - noe vi ikke har teknologi til. Hos oss er det derfor mest hensiktsmessig å kaste disse kapslene i restavfallet.

Enkelte kaffeprodusenter tilbyr en egen innsamlingsordning for kaffekapsler og deler ut egne poser for oppsamling av slike. 

Disse posene kan leveres inn på posten - vi har ikke noe system for å viderebehandle disse på våre anlegg. Hva som skjer videre i prossessen med disse kapslene må hver enkelt produsent selv svare for. På våre gjenvinningsstasjoner vil du bli bedt om å kaste disse posene i restavfallet.