Kan det sorteres bedre
Det første du må gjøre er å sjekke om noe av det du kaster i restavfallsbeholderen kan sorteres ut som en annen avfallstype. Havner det pappesker eller melkekartonger her? Matavfall? Tekstiler eller plastemballasje?  

I 2018 gjennomgikk vi restavfallet til ulike grupper av befolkningen i våre kommuner-  og faktisk ser vi at ca. 75% av det som havner i restavfallsbeholderen kunne ha væt kastet i andre beholdere. Den største synderen er matsvinn og matavfall - her er det mange av oss som har mye å gå på! I tillegg fant vi mye papp og drikkekartong, samt plastemballasje som burde ha vært sortert ut for gjenvinning. 

Trenger du en større beholder?
Dersom du allerede har gode rutiner for sortering av avfallet og det fortsatt er for liten plass i restavfallsbeholderen er det en løsning å inngå avtale om et større abonnement. Dersom du fra før har et standard middels abonnement på 240 liter pr. måned, kan dette utvides med 120 liter til 360 liter pr. måned.
Dette løses ved å ta kontakt med oss 

Ekstrasekken
Hvis du bare en enkelt gang har litt for mye restavfall etter en fest eller lignende, kan det løses med en Ekstrasekk for restavfall som kjøpes i dagligvarebutikken. Det er abonnentens ansvar og sørge for at beholdervolumet er stort nok slik at lokkene på beholderne alltid er igjen.