Gjenvinningsstasjonene i Gausdal og Øyer tar imot mindre mengder men her er det ikke mulighet for tipping, kun håndlassing opp i containeren.

Husholdningskunder kaster oppsop med grus og stein i uorganisk container på gjenvinningsstasjonene

Inneholder oppsopet stort sett organisk materiale ( løv,gress ) kan dette legges igjen i hageavfallet. Litt grus og jord er ok.Stein skal i uorganisk container.