Om vinteren vil det alltid være en gjenvinningsstasjon som holder åpent på lørdag (med unntak av 2. juledag og påskeaften) , men bare én om gangen. 

LES REGLER OM SMITTEVERN FØR BESØKET !  Vi begrenser antallet som slipper inn om gangen, dette kan medføre lengre ventetid enn normalt

UKE nummer

DATO

STASJON ÅPENT

12

27.3

ØYER

13

3.4 PÅSKEAFTEN

STENGT

14

10.4

GAUSDAL
LILLEHAMMER

15

17.4

ALLE