Det er høysesong og selv under normale omstendigheter forventes det stor trafikk og noe ventetid ved gjenvinningsstasjonene på denne tiden av året. Med de smitteverntiltak som er iverksatt vil det være begrensninger på antall biler som slipper inn på området samtidig - og dermed må man forvente at ventetiden i perioder kan bli enda lengre enn normalt.

GJØR DEG KJENT med rådene som gis og reglene som gjelder ved besøk før du reiser!