Alle rester av skismøring uten fluor og fluorkarboner skal sorteres som restavfall.

Dette gjelder både

- voks
- glider
- glidevoks og klister
- klister

Hvis noen av disse inneholder fluor eller fluorkarboner må det leveres som farlig avfall.
Hvis det er beholdere med drivgass skal det leveres som farlig avfall. Dette samler du i en boks, eske eller en pose  - og tar den med til gjenvinningsstasjonen en gang det passer. 

 

Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.