Innlandets største biogassanlegg for matavfall, Mjøsanlegget og GLØRs nye oppgraderingsanlegg av biogass ble offisielt åpnet av Milijø- og Klimaminister Vidar Helgesen og Stortingspresident Olemic Thommesen 

Hvorfor bruke millioner av år gammel fossil olje fra Nordsjøen som drivstoff når en kan kjøre på potetskrell og epleskrotter fra Innlandet? Og samtidig få gjødsel og jord til nye planter og mat, mindre CO2-utslipp og mindre utslipp av miljøgifter som skader helsa vår?

Innbyggerne og bedrifter rundt Mjøsa har all grunn til å være stolte av miljøinnsatsen de har gjort siste 17 år med å utnytte ressursene i matavfallet ved behandling på Mjøsanlegget i Lillehammer. Nå har anlegget gått gjennom en forvandling, og er klart til å behandle og ta vare på ressursene i matavfallet med enda større klimagevinst i en grønn sirkulær økonomi.

Gassen fra Mjøsanlegget oppgraderes av GLØR i det nye oppgraderingsanlegget, - GLØR Biogass. Her produseres lokalt, klimanøytralt og bærekraftig drivstoff.

Nå gis det virkelig gass for miljøet, og stadig flere er med på laget!