Dette gjelder alle båter fra kano og kajakk og opp til 15 fot som fra 1. oktober kan leveres gratis på Roverudmyra. I tillegg får alle båteiere 1.000 kroner i tilskudd når båten blir levert til gjenvinning, dette skal være et bidrag til kundens transportkostnader ved levering av kasserte fritidsbåter. Dette tilskuddet må båteier selv søke om fra Miljødirektoratet ved  å fylle ut et skjema, som GLØR da signerer ved mottak av båten. 

Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert. 

Det er kun på Roverudmyra GLØR har båtmottak, det vil si at vi ikke tar imot båter på gjenvinningsstasjonene i Øyer og Gausdal. Det betales ikke tilskudd for fritidsbåter med aluminiumskrog eller kjøl i metall eller innvendig ballast i metall. Disse leveres (og veies inn) til GLØR som metall, og inngår ikke i ordningen med vrakpant. 

Les mer på miljødirektoratet sine sider (GLØR tar ikke ansvaret for innholder på eksterne sider) 

Gå direkte til skjemaet her (ekstern lenke)