Vi vet at en stor andel av restavfallet kan utnyttes bedre på andre måter – og for bedre å kunne veilede og få oversikt, blir det nå krav om at alt avfall som skal kastes må være synlig – og dersom det benyttes sekker må disse være gjennomsiktige.

Avfallet legges løst og synlig i sekken, ikke i bæreposer. Kommer du med svarte avfallssekker må du være forberedt på å vise oss innholdet i sekkene først.

Gjennomsiktige sekker fås kjøpt på gjenvinningsstasjonene samt i de fleste byggevarehus og dagligvarebutikker.

Vi understreker at dette KUN gjelder ved levering av avfall på gjenvinningsstasjonene.  I beholderne hjemme fortsetter du akkurat som før, med bæreposer til restavfall og plastemballasje.