Etterhvert vil de nye sekkene du får til sortering av plastemballasje være uten grønnfarge - altså helt gjennomsiktige. Bruk selvfølgelig opp de grønne sekkene du har hjemme! Det har ingen praktisk betydning utover at det nå blir enda enklere å se at sekkene inneholder ren og fin plastemballasje når vi henter den hos deg