De gamle innsamlingscontainerne som er plassert  ved butikker og andre sentrale steder er nå gamle og utrangerte - og vil etter hvert som en ny løsning er på plass, bli hentet inn. Dessuten vet vi at henting av mer avfall hjemme gir bedre sortering - som er bra for miljøet.

Glassemballasje og hermetikk er fantastiske råvarer som kan brukes og skapes om til noe nytt uendelig mange ganger. I tillegg brenner det dårlig og skaper problemer i forbrenningsanlegget for restavfall. 

De aller fleste som har egne beholdere hjemme, vil få utdelt en ny egen beholder. Du får den beholderen som vi mener passer best for deg - for de fleste betyr dette at de får en beholder på 140 liter. De stedene som har etablerte fellesplasser får en egen løsning, det samme der det er brønner og containere. 

I noen tilfeller går naboer sammen om felles oppstillingsplasser og deling av beholdere - og her må vi bare finne ut av hva som passer i hvert enkelt tilfelle. 

Mål på beholdere som står ute fra før kan variere litt ut i fra hvilken leverandør som har levert beholderen.

De nye som kjøres ut i dag har følgende mål: 

Størrelse på de ulike avfallsbeholderne
140 liter240 liter
Bredeste sted (hjulene)50 cm58 cm
Dybde54,5 cm73 cm
Høyde106,5 cm107 cm