Informasjon om renovasjonsordningen i GLØR og ny forskrift med vedlegg, finner du her