For oss er det dette som er de "riktige" fargene - og vi synes det blir helt feil  når vi besøker andre kommuner som har andre farger. Men så må vi også innse at innbyggere i andre kommuner som kommer hit mener at våre farger er feil...

Det har nemlig vært opp  til de enkelte  kommunene hvordan dette har fungert, noe som har skapt litt forvirring når man besøker andre eller flytter. Derfor er det en god nyhet at bransjen  nå har blitt enige om en felles merkeordning slik at dette blir likt over hele Norge - med mål om at det skal bli likt i hele Norden. Merkeordningen skal bidra til å gjøre det enklere for folk å sortere avfallet sitt og er ett av flere tiltak for å øke andelen resirkulert avfall til 65 % innen 2035.

Dette innebærer at innbyggerne i GLØR etterhvert kommer til å oppleve at det dukker opp nye farger og nye symboler på informasjonsmateriell og merking. Dette vil bli innført over tid - det er altså ikke aktuelt å skifte ut beholdere eller alt informasjonsmateriell på en gang - men det vil bli en naturlig utskiftning. I første omgang vil dere nå se de nye fargene på informasjonsskilt på Roveryudmyra gjenvinningsstasjon og i den nye tømmeplanen, 

I tillegg vil man kunne kjenne igjen farger og symboler på det meste av emballasje  - slik at det ved å lese på produktet skal være enkelt å finne ut av hvordan de skal sorteres som avfall hjemme.  

Her ser du de ulike avfallstypene som brukes i sorteringen hjemme med nye farger og symboler. Klarer du å kjenne dem igjen uten nærmere forklaring?