Sørg for å transportere vinduene slik at de ikke knuser. Når du kommer til gjenvinningsstasjonen vil vi hjelpe deg med å finne ut av hvordan det skal kastes.

Dersom vinduene inneholder klorparafiner eller PCB må de leveres som farlig avfall. Er det rent treverk og glass, vil de måtte kastes som restavfall.