Vi minner igjen om at det er abonnentens ansvar å se til at beholderne er plassert  innenfor riktig henteavstand samt renhold, snømåking, strøing etc. i henhold til Forskrift for kommunal renovasjon §8 

Dersom beholderne ikke er tilgjengelige på tømmedag, vil  neste tømming bli på neste ordinære tømmedag for gjeldende avfallstype.