GLØR inkluderer nå matavfallsposene i renovasjonsgebyret, og alle våre abonnenter kan fra nå hente ut matavfallsposer uten ekstra kostnad i dagligvarebutikker i Gausdal, Lillehammer og i Øyer. Etterhvert som lageret av de gamle posene er brukt opp, vil dere oppleve at matavfallsposene se anderledes ut; Vi har satt i gang et prøveprosjekt med en ny type poser laget av biobasert plast

Introduksjonen av gratis bioplastposer i matbutikker vil styrke satsingen på matavfallssortering som blir til biogass. Dette reduserer både behovet for fossile brensler, og mengden mikroplast i naturen.  

Poserullene er merket med Maks én rull pr. kunde. Årsaken er at biobasert plast har begrenset holdbarhet. 

Den nye posen vil fungere best i et "luftet" stativ. Det vil si en beholder/kurv  med hull som gjør at fuktigheten fordamper. En slik kurv kan kjøpes på GLØRs gjenvinningsstasoner. Flere kjøkkenleverandører tilbyr også ulike løsninger for dette.  

Posen er ment å skulle kunne komposteres under gitte forutsetninger, og denne komposteringsprosessen kan starte dersom det blir lufttett, fuktig og varmt. Da vil man oppleve at posen lett går i stykker.

Vi understreker at heller ikke poser laget av biobasert plast må komme på avveie og altså kastes utenfor avfallsløsningene!