Ta vare på ressursene

Vi bruker naturressurser tilsvarende halvannen klode, og det blir en stadig større knapphet på råvarer. Vi har et ansvar for å sørge for at våre barn og barnebarn får tilgang til viktige naturressurser. Rundt ⅔ av de 147,4 kiloene hver nordmann kaster i restavfallet kunne vært kildesortert, gjenbrukt eller spist opp.

I GLØR kan du sortere ut plastemballasje til gjenvinning hvis du ønsker det! Ta kontakt med oss, så får du det du trenger! 

14,5 kg plastemballasje
Hver og en av oss kaster ca. 14,5 kg plastemballasje i restavfallet i løpet av ett år. For hver kg plast vi gjenvinner sparer vi 2 kg råolje og reduserer vårt CO2-utslipp med ca. 2,7 kg. 

Resultatene for Den norske restavfallsposen er utarbeidet i samarbeid med Mepex, som har gjennomført plukkanalyser av restavfallsposer i hele Norge.

Bildeserien er laget i et samarbeid mellom LOOP (Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning), Made by Handverk v/Eivind Stoud Platou og fotograf Morten Borgestad.