• En selvstendig og ansvarsfull stilling i et selskap og en bransje i vekst og endring.
  • Du skal ta initiativ og delta aktivt i GLØRs arbeid innen sirkulær økonomi, bærekraft og innovasjon
  • Identifisere og lede prosjekter, slik at GLØR når sine mål om avfallsreduksjon og økt gjenbruk
  • Bidra til at flere velger brukt og gir avfall nytt liv

    SE FULLSTENDIG STILLINGSUTLYSNING OG SEND INN DIN SØKNAD HER