Vi jobber med å hente inn igjen etterslepet  og skal ha hentet inn alt igjen før helgen. Vi ber om at beholderne blir stående fremme til vi har tømt dem og beklager forsinkelsen.