Svartelistede planter er planter som i utgangspunktet ikke hører hjemme hos oss - og som forstyrrer det biologiske mangfoldet. Slike planter bør fjernes med varsomhet for å unngår spredning. Mindre mengder kan pakkes godt inn i plastsekker/ poser som knytes godt igjen før de kastes i restavfallet. Større planter og større mengder må pakkes tilsvarende godt og leveres på gjenvinngsstasjonen  - dette er gratis å levere.

Det er viktig at slike planter ikke dumpes i naturen, og det må heller ikke blandes i hageavfallet! 
Det skal håndteres som risikoavfall, og vi sender det videre til forbrenning.

Se nyhetssak fra NRK

Skal du plante i hagen kan det være lurt å gjøre seg kjent med gode og trygge alternativer - se denne oversikten fra Naturvernforbundet,


Rynkerosen / nyperosen er svartelistet i Norge