Utdeling av egne beholdere for hermetikk- og glassemballasje er nå ferdig - og de gamle containerne for innsamling av dette skal pensjoneres. 

Disse containerne har stått ute i vind og vær i mange, mange år - og er nå modne for gjenvinning. I løpet av de neste ukene vil de bli hentet inn for etterhvert å bli sendt til gjenvinning slik at de kan komme tilbake som nye produkter. Kanskje blir noen av dem deler til en sykkel? Eller armeringsjern i et nytt bygg? 

​Gjenvinningen sparer miljøet for betydelige mengder CO2-utslipp, sammenlignet med malmbasert produksjon av stål. Smelteprosessen medfører også lavere energiforbruk per tonn stål enn ved tradisjonell malmbasert produksjon.