Husholdninger og besøkende gjenvinningsstasjoner:

For å kunne opprettholde jobben vi gjør med innsamling og behandling av avfall, er det viktig å unngå at våre ansatte blir smittet. Da trenger vi et godt samarbeid med deg som innbygger.

Det betyr:

 •  Avfallshenting går foreløpig som vanlig, men vi ønsker at du tar deg en grundig håndvask før du triller fram dunken, og etter at du har trillet den tilbake. Rengjør gjerne både håndtak og lokk, f. eks. med vann og såpe eller klorin
 • Sørg for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken din. Da beskytter du renovatører og operatører mot potensiell smitte fra avfallet.
 • Unngå håndhilsning og nærkontakt når du besøker gjenvinningsstasjonen. God håndhygiene er alltid viktig både for deg og oss.
 • Ved stor pågang på gjenvinningsstasjonene, kan det komme begrensninger på hvor mange som får komme inn samtidig.
 • Situasjonen er nå lite forutsigbar, og vi forbereder oss på ulike utfall. Endringer kan skje fort. Følg derfor med her på nettsiden vår, og se om du får informasjonen du lurer på her. 

Takk for at du respekterer dette og er med på dugnaden!

Instruks til besøkende

 • Ved ankomst til anlegget henvend deg i luka på vekta og avvent på nærmere anvisning fra våre ansatte. Hold god avstand til luka og vektoperatøren.
 • Det er IKKE tillatt å gå inn på våre kontorer, matrom toaletter eller haller.
  Ved lasting og lossing kan du være ute på anlegget, men hold deg til bilen.
 • Husk å bruk hansker og hyppig håndhygiene.
 • Hold god avstand til hverandre.

Artikkelbilde forsiden: Kelly Sikkema on Unsplash

 

English:

 • On arrival at the facility, contact the staff at scale, Keep a distance from the operator on the scale
 • It is NOT allowed to enter our offices, dining rooms, toilets or halls
 • When loading and unloading you can be out at the facility, but stick to the car / truck.
 • Wear gloves and frequent hand hygiene.
 • Keep a good distance from each other