Finner du ingen dato for henting av Hermetikk- og glassemballasje hos deg nå, er det trolig fordi v i ikke tømmer før over nyttår. Dette blir lagt inn i løpet av kort tid. 

Skulle beholderne bli overfylte nå før vi kommer i gang med tømmingene er det fint om dere benytter de "gamle" løsningene som fortsatt står ved butikkene. Disse blir stående helt til den nye ordningen fungerer.