For å redusere smitterisiko på gjenvinningsstasjonene :

  • Besøk gjenvinningsstasjonene uten å være i fysisk kontakt med andre
  • Ikke kom dersom du er syk og / eller er i karantene
  • Hold 1 meters avstand til ansatte og andre besøkende
  • VIKTIG: Avfallet må sorteres ferdig hjemme slik at det er "kasteklart" nå du kommer! 
  • HUSK at dersom du benytter sekk rundt avfallet SKAL denne være gjennomsiktig
  • Et godt alternativ til å kjøre inn avfall selv kan være å leie en container eller kjøpe en ryddesekk 
  • Det kan i perioder værelange køer på gjenvinningsstasjonene. Vent i bilen  til du får klarsignal fra betjeningen og det er din tur.