• Batterier i avfallet er brannfarlig!

    brann

    Brann er en av årsakene til at du ikke må kaste batterier, pussefiller, engangsgriller og varm aske i avfallbeholderen! Denne gangen skjede branntilløpet på Roverudmyra - neste gang kan det være i avfallsbeholderen din hjemme!