• Nye farger og symboler for ulike avfallstyper

    nye symboler på kryss og tvers

    Vi GLØR har siden kildesorteringen startet i våre kommuner forholdt oss til de samme fargene for de forskjellige avfallstypene; grått for restavfall, blått for papp og papir, brunt for matavfall - og nå de siste årene også orange for hermetikk- og glassemballasje. For oss er det dette som er de "riktige" fargene - og vi synes det blir helt feil når vi besøker andre kommuner som har andre farger. Men så må vi også innse at innbyggere i andre kommuner som kommer hit mener at våre farger er feil...