Felles avfallsløsning med naboer

Mange har ikke egne beholdere - men deler avfallsløsning med naboene sine. Det kan være litt ulike løsninger:

  • Avfallsbrønner, der mye av løsningen ligger nedgravd i bakken
  • Større avfallsbeholdere som står på et samlepunkt
  • Stålcontainere - da gjerne med beholdere til matavfall ved siden av

 Det man må merke seg, er at den plassen som er "din" i denne sammenhengen er nøyaktig den samme som om man hadde hatt egne avfallsbeholdere. 

Dersom dere har et middels abonnement, er din husstand sin  plass i restavfallsbeholderen 240 liter pr. måned. Det tilsvarer en liten bærepose med avfall ( 8 liter) pr. dag. 

Renovasjonsordningen omfatter altså kun daglig husholdningsavfall - og ikke avfall som oppstår i forbindelse med rydding, oppussing eller utskiftning av for eksempel inventar.

Borettslag og sameier - hva er kravene for å få  et nedgravd anlegg
Ved nybygg av boenheter i tettbygde områder eller eksisterende sameier / borettslag / veglag som ønsker overgang til  felles renovasjon er det ofte et ønske om nedgravde avfallsløsninger. Et slikt anlegg er dimensjonert for minimum 20 husstander. Abonnentene må selv stille arealer til disposisjon  og dette arealet må i forkant godkjennes av GLØR slik at vi sikrer god og sikker adkomst og tilgjengelighet for lastebil med kran.

Det betales et etableringsgebyr til GLØR pr husstand som inkluderer GLØRs standard løsninger. Andre løsninger kan velges mot dekning av de merkostnader dette medfører. Alt av grunnarbeider og gravekostnader inkludert henting av utstyret  fra lager på Roverudmyra må i sin helhet dekkes av  abonnentene / utbygger.  

GLØR kan etter søknad akseptere et nedgravd anlegg ned mot 12 abonnenter. Det må i så tilfelle allikevel betales etableringsgebyr for minimum 20 abonnenter. 


På bildet ses modellen MOLOK Classic som er GLØRs standard løsning for delvis nedgravd avfallsløsning. 


 

Fant du det du lette etter?