Felles avfallsløsning med naboer

Mange har ikke egne beholdere - men deler avfallsløsning med naboene sine. Det kan være litt ulike løsninger:

  • Avfallsbrønner, der mye av løsningen ligger nedgravd i bakken
  • Større avfallsbeholdere som står på et samlepunkt
  • Stålcontainere - da gjerne med beholdere til matavfall ved siden av

 Det man må merke seg, er at den plassen som er "din" i denne sammenhengen er nøyaktig den samme som om man hadde hatt egne avfallsbeholdere. 

Dersom dere har et middels abonnement, er din husstand sin  plass i restavfallsbeholderen 240 liter pr. måned. Det tilsvarer en liten bærepose med avfall ( 8 liter) pr. dag. 

Renovasjonsordningen omfatter altså kun daglig husholdningsavfall - og ikke avfall som oppstår i forbindelse med rydding, oppussing eller utskiftning av for eksempel inventar.

 

Fant du det du lette etter?