Stasjonene er også åpent for kunder med næringsavfall men med egne åpningstider for disse.
Avfall fra næringskunder skal alltid veies, og det blir fakturert i etterkant. 

Med næringsavfall menes det alt avfall som leveres av innleid transportør, håndverker, vaktmestere, gårdbrukere, og andre virksomheter med organisasjonsnummer.

Dersom du som næringskunde ønsker å levere ditt eget private husholdningsavfall
si fra om dette ved ankomst. Du kan da bli bedt om å fylle ut eget skjema hvor du bekrefter at avfallet er fra din private bolig. Ved mistanke om misbruk forbeholder GLØR  seg retten til å avvise kunder fra å levere som privatkunde.