GLØR’s driftstillatelse gitt av fylkesmannen regulerer våre mottakskriterier.
Vi tar imot stort sett alt avfall med unntak av:

  • Eksplosiver (Fyrverkeri)
  • Medisiner
  • Infeksjonsfremmende stoffer / Smittefarlig avfall
  • Selvantennende stoffer (f.eks. filler med lettantennelige stoffer: linolje, olje, bensin)
  • Radioaktivt avfall
  • Slakteriavfall
  • Organiske Peroksider
  • Matavfall kan bare leveres på Roverudmyra
  • Husk at dersom du leverer restavfall eller plast i sekker må disse sekkene være gjennomsiktige! Alt avfall skal leveres synlig