Privatpersoner som ikke har bolig eller fritidsbolig i våre kommuner og som altså ikke betaler renovasjonsgebyr til Gausdal, Lillehammer eller Øyer skal behandles som næringskunder og må kjøre inn over vekt.