På gjenvinningsstasjonene kan alle innbyggere og eiere av fritidsbolig som betaler renovasjonsavgift i Lillehammer, Øyer og Gausdal levere avfall fra egen husholdning gratis, med unntak av restavfall og dekk på felg.
Hver husstand kan årlig levere kostnadsfritt inntil:

  • 1000kg farlig avfall + 500 kg med PCB-holdige isolerglassruter.
  • 1000kg treverk

Ved private leveranser utover disse mengdene, påløper det vederlag, på lik linje som for næringsavfall.
Det er også satt som krav, at skal avfallet regnes som husholdningsavfall, skal det leveres med personbil og evt. personbiltilhenger.