Hver husstand kan årlig levere kostnadsfritt inntil:

  • 1000kg farlig avfall + 500 kg med PCB-holdige isolerglassruter.
  • 1000kg treverk

Ved private leveranser utover disse mengdene, påløper det vederlag, på lik linje som for næringsavfall.

Mengdebegrensning Øyer og Gausdal gjenvinningsstasjon
Ved leveringer på over 5m3 blir du henvist til Roverudmyra Miljøpark.
bakgrunnen for dette er kapasitetsbegrensninger på stasjonene i Gausdal og Øyer.