Vis hensyn

  • Det kan til tider være kø på gjenvinningsstasjonene, da er det viktig opptre med tålmodighet og holde køen, de ansatte vil da vinke deg fram når det er ledig plass.
  • Mens man kaster skal motoren være stanset, både av hensyn til miljø og helse.
  • Kunden skal rette seg etter de ansattes anvisninger.
  • På grunn av hensyn til egen sikkerhet må barn under 10 år sitte i bilen mens besøket gjennomføres.
  • All røyking på området er forbudt
  •  Fartsgrensen på alle GLØR sine områder er 20km/t, og dette skal overholdes