Hjemmekompostering og Bokashi

Enkelte har et ønske om å behandle matavfallet sitt hjemme, selv om vi i Mjøsregionen har et eget anlegg for behandling av matavfall.

I GLØR og Mjøsregionen har vi satset stort på å bygge et i et biogassanlegg – Mjøsanlegget - som behandler matavfallet i et lukket (anerob) prosess. Her oppnås hygienisering av sluttproduktene, fordi matavfallet kokes under trykk på 132 grader, og komposten er dermed fri for smittefarlige stoffer.  Under omdanning av matavfallet til kompost dannes det gass, hovedsakelig metangass, som er en 21 ganger kraftigere klimagass enn CO2.  Mjøsanlegget AS  tar vare på gassene som oppstår under omdanning av matavfallet til kompost, og GLØR oppgraderer demme gassen - for så å brukes som drivstoff, blant annet på flere av våre egne renovasjonsbiler.

Å kjøre biler på potetskrell og epleskrotter fra våre egne innbyggere, er langt mer miljøvennlig enn å bruke diesel og olje som brukte hundre millioner år på å lages og må fraktes opp fra hav- og jordbunn.

Når matavfallet får komme til oss, klarer vi altså ikke bare å lage jord og gjødsel – slik som ved kompostering hjemme – men også å nyttiggjøre oss metangassen og oppgradere denne til drivstoff. Vi har ingen ting i mot at noen velger å heller hjemmekompostere, så lenge det skjer på en ordentlig måte. GLØR og eierkommunene har  valgt å ikke gi støtte eller prisavslag til de som ønsker å  gjøre dette.

Fant du det du lette etter?