HMS Politikk

GLØR skal arbeide systematisk og forebyggende for å hindre at de ansatte blir utsatt for risiko og unødvendige belastninger.

Dette oppnår vi gjennom:

- Alle ansatte har skriftlig ansettelsesavtale som er utformet innenfor generelle bestemmelser.

- Ledelsen går alltid foran med et godt eksempel

- Arbeidsrelatert opplæring og trening

- Informasjon

- Gode rutiner

- Oppfordre og tilrettelegge for fysisk aktivitet

- Gjennom GLØR’s aktiviteter skal det skapes trygghet og motivasjon hos alle ansatte.

GLØR har nullvisjonen som overordnet målsetting for HMS: Null uønskede hendelser som for eksempel ulykker, skader på personell, brann, arbeidsmiljørelatert sykefravær e.l.

Fant du det du lette etter?