Miljøtorget i Musdalen skal utelukkende benyttes til kildesortert daglig husholdningsavfall fra hytter og fastboende som betaler renovasjonsavgift til Øyer kommune.

Næringsdrivende eller utenbygdsboende som ikke har hytte i Øyer og betaler renovasjonsavgift til Øyer kommune kan gjøre en egen avtale for levering av avfall på  Øyer Gjenvinningsstasjon 

Miljøtorgene skal heller ikke benyttes til levering av farlig avfall, byggavfall, hageavfall eller møbler og andre store enheter, dette må leveres til en gjenvinningsstasjon. Plassering av avfall utenfor avfallsbrønnene er ikke tillatt.