Vi har nå montert brønner for matavfall på alle miljøtorgene for hytterenovasjon på Hafjell.

Matavfall er:  Matrester, kjøttbein, skall, skrell og skrotter fra matvarer.

Unngå:  sand og grus, alle typer hundeposer, aske, bleier, blomster,og hageavfall samt andre gjenstander som ikke er matavfall

Matavfallet leveres til Mjøsanlegget Biogass som lager miljøvennlig drivstoff til våre renovasjonsbiler