Miljøtorgene på Hafjell skal utelukkende benyttes til kildesortert daglig husholdningsavfall fra hytter og fastboende som betaler renovasjonsgebyr til Øyer kommune.

Næringsdrivende eller utenbygdsboende som ikke har hytte på Hafjell eller som disponerer fritidsbolig som ikke  betaler renovasjonsavgift til Øyer kommune kan gjøre en egen avtale for levering av avfall på Øyer gjenvinningsstasjon. 

Miljøtorgene skal heller ikke benyttes til levering av farlig avfall, byggavfall, hageavfall eller møbler og andre store enheter, dette må leveres til en gjenvinningsstasjon. Plassering av avfall utenfor avfallsbrønnene er ikke tillatt.